Danışmanlık
 • Danışmanlık
 • Denetim
 • Vergi
 • Outsource
Uzmanlığımız ve tecrübelerimiz ışığında Türk ve Uluslararası vergi sistemleri, sosyal güvenlik mevzuatı ve Türk Ticaret mevzuatı kapsamında farklılık yarattığımız bazı danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:
 • Vergi Hukuku ve Vergi Sistemi Danışmanlığı
 • Vergi ve Sosyal Güvenlik Teşvik Danışmanlığı
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Danışmanlığı
 • Vergi ve İdari Dava Danışmanlığı
 • Şirket Kuruluş, Değerleme, Birleşme, Bölünme ve Tür Değişikliği Danışmanlığı
 • Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ortaklar Hukuku Danışmanlığı
 • Adli Muhasebe ve Hile Denetim Danışmanlığı
 • Teşvik Uygulamaları ve Vergi Projeksiyonu
Uzmanlığımız ve tecrübelerimiz ışığında Türk ve Uluslararası Denetim Standartları kapsamında farklılık yarattığımız bazı denetim hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:
 • Bağımsız Denetim ve Süreç Yönetimi
 • Tam Tasdik ve KDV İade Raporları Denetimi ile Süreç Yönetimi
 • Özel Amaçlı Denetim ve Raporlama
 • Adli Muhasebe ve Hile Denetimi
 • Ana Merkez İhtiyacı Finansal Denetim ve Raporlaması
Denetim
 • Danışmanlık
 • Denetim
 • Vergi
 • Outsource
Vergi
 • Danışmanlık
 • Denetim
 • Vergi
 • Outsource
Uzmanlığımız ve tecrübelerimiz ışığında Türk ve Uluslararası vergi sistemleri farklılık yarattığımız bazı vergisel hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:
 • Sürekli Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Teşvikleri Danışmanlığı
 • Uluslararası Vergi Planlamasına Yönelik Hizmetler
 • Yabancı Uyruklu Yatırımcılar İçin Türkiye'de Vergisel Açıdan Gerekli Tüm Belge ve İzinlerin Temini ve Takibi
 • Transfer Fiyatlandırması Danışmanlık Hizmeti
 • Örtülü Sermaye Danışmanlık Hizmeti
 • Tam Tasdik ve KDV İade Raporları Süreç Yönetimi
 • Teşvik Uygulamaları ve Vergi Projeksiyonu
Uzmanlığımız ve tecrübelerimiz ışığında farklılık yarattığımız outsource muhasebe hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:
 • Outsource Muhasebe Hizmetleri
 • Muhasebe Sistem Kurulumu
 • Müşteri Profil ve İhtiyacına Uygun Raporlama Sistemlerinin Kurulumu
 • Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması Yönetim Süreci
Outsource
 • Danışmanlık
 • Denetim
 • Vergi
 • Outsource